101003 – Байгалийн гаралтай өсөлт идэвхжүүлэгч – 8мл

Гол идэвхит бодис нь байгалийн гаралтай ургамлын өсөлтийг дэмждэг органик гормон юм.