105006 – Fludioxonyl, 25g L

Хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөө бага. Зөгий, шувуунд аюулгүй. Цухуйцыг сайжруулж, хурдасгаж, ургац нэмэгдүүлнэ. Таримлыг мөөгөнцөрийн гаралтай өвчнөөс удаан хугацаагаар хамгаалах гадаад үйлчилгээтэй фунгицид.