105005 – Тебуконазол 60г/л – 10L

Харууны төрлийн өвчнийг үр ариутгах үед шууд устгах фунгицид