105002 – КENRYMOON – 100гр

Гуалих, хуурмаг гуалих, саарал хөгц, антракноз өвчнийг эмчилдэг, өргөн хүрээг хамарсан органик био-фунгицид