102008 – ANTI-COLD – 20мл

Ургамалыг хүйтэн нөхцөлд, хүйтэн цаг агаарт тэсвэртэй болгодог бүтээгдэхүүн.

Бүтээгдэхүүний ангилал: , ,