101002 – Байгалийн гаралтай өсөлт идэвхжүүлэгч – 80мл

Гол идэвхит бодис нь байгалийн гаралтай ургамлын өсөлтийг дэмждэг органик гормон юм.