101001 – Байгалийн гаралтай өсөлт идэвхжүүлэгч – 500мл

Гол идэвхит бодис нь байгалийн гаралтай ургамлын өсөлтийг дэмждэг органик гормон юм.