Showing all 3 results

Бүтээгдэхүүн

104002 – PLACARY- 50гр

Улаан аалз, хачгийг устгахад зориулсан органик хачиг устгагч

Бүтээгдэхүүн

104003 – Matritas – 50гр

Ургамлын бөөс, цагаан далавчтаныг устгахад зориулсан органик инсектицид

Жимс, жимсгэний төрөл

104009 – КАНЭМАЙТ – 500мл

Хачигний эсрэг өндөр үйлчлэлтэй бодис