Showing all 5 results

Бүтээгдэхүүн

104004 – Pyressi – 50гр

Байцааны хивэнгийн хүрэнцэр устгахад зориулсан органик инсеотицид

Мёнжаг өвчний эсрэг амисулбром шингэлсэн нунтаг бодис

Ургамал хамгааллын бодис

105002 – КENRYMOON – 100гр

Гуалих, хуурмаг гуалих, саарал хөгц, антракноз өвчнийг эмчилдэг, өргөн хүрээг хамарсан органик био-фунгицид

Бүтээгдэхүүн

105003 – Карванол – 100гр

Таримал ургамлын саарал хөгц өвчний эсрэг үйлчлэл бүхий органик фунгицид

Жимс, жимсгэний төрөл

105004 – Тингстан – 100гр

Мөөгөнцрийн өвчин буюу гуалих өвчний эсрэг үйлчилгээ бүхий органик фунгицид