Showing all 4 results

Мёнжаг өвчний эсрэг амисулбром шингэлсэн нунтаг бодис

Бүтээгдэхүүн

105002 – КENRYMOON – 100гр

Гуалих, хуурмаг гуалих, саарал хөгц, антракноз өвчнийг эмчилдэг, өргөн хүрээг хамарсан органик био-фунгицид

Төмс, хүнсний ногоо

105003 – Карванол – 100гр

Таримал ургамлын саарал хөгц өвчний эсрэг үйлчлэл бүхий органик фунгицид

Ургамал хамгааллын бодис

105004 – Тингстан – 100гр

Мөөгөнцрийн өвчин буюу гуалих өвчний эсрэг үйлчилгээ бүхий органик фунгицид