Showing all 7 results

Бүтээгдэхүүн

104004 – Pyressi – 50гр

Байцааны хивэнгийн хүрэнцэр устгахад зориулсан органик инсеотицид

Мёнжаг өвчний эсрэг амисулбром шингэлсэн нунтаг бодис

Ургамал хамгааллын бодис

105002 – КENRYMOON – 100гр

Гуалих, хуурмаг гуалих, саарал хөгц, антракноз өвчнийг эмчилдэг, өргөн хүрээг хамарсан органик био-фунгицид

Бүтээгдэхүүн

105003 – Карванол – 100гр

Таримал ургамлын саарал хөгц өвчний эсрэг үйлчлэл бүхий органик фунгицид

Жимс, жимсгэний төрөл

105004 – Тингстан – 100гр

Мөөгөнцрийн өвчин буюу гуалих өвчний эсрэг үйлчилгээ бүхий органик фунгицид

Харууны төрлийн өвчнийг үр ариутгах үед шууд устгах фунгицид

Хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөө бага. Зөгий, шувуунд аюулгүй. Цухуйцыг сайжруулж, хурдасгаж, ургац нэмэгдүүлнэ. Таримлыг мөөгөнцөрийн гаралтай өвчнөөс удаан хугацаагаар хамгаалах гадаад үйлчилгээтэй фунгицид.