Showing all 7 results

Бүтээгдэхүүн

104004 – Pyressi – 50гр

Байцааны хивэнгийн хүрэнцэр устгахад зориулсан органик инсеотицид

Мёнжаг өвчний эсрэг амисулбром шингэлсэн нунтаг бодис

Бүтээгдэхүүн

105002 – КENRYMOON – 100гр

Гуалих, хуурмаг гуалих, саарал хөгц, антракноз өвчнийг эмчилдэг, өргөн хүрээг хамарсан органик био-фунгицид

Бүтээгдэхүүн

105003 – Карванол – 100гр

Таримал ургамлын саарал хөгц өвчний эсрэг үйлчлэл бүхий органик фунгицид

Бүтээгдэхүүн

105004 – Тингстан – 100гр

Мөөгөнцрийн өвчин буюу гуалих өвчний эсрэг үйлчилгээ бүхий органик фунгицид

Харууны төрлийн өвчнийг үр ариутгах үед шууд устгах фунгицид

Бүтээгдэхүүн

105006 – Fludioxonyl, 25g L

Хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөө бага. Зөгий, шувуунд аюулгүй. Цухуйцыг сайжруулж, хурдасгаж, ургац нэмэгдүүлнэ. Таримлыг мөөгөнцөрийн гаралтай өвчнөөс удаан хугацаагаар хамгаалах гадаад үйлчилгээтэй фунгицид.