Showing the single result

FRUIT-PLUS (ӨСӨЛТ ДЭМЖИГЧ ) Бэлдмэлийн хэлбэр: 40% уусамтгай үрэл  Гибберелик хүчил >39,998%,  Байгалийн гаралтай Брассинолид>0,002% Friut-Plus –ын онцлог: Цэцэглэлтийг удаан хадгалж, жимс суултыг нэмэгдүүлнэ.Жимсийг мэдэгдэхүйц томруулах бөгөөд хурдан муудахаас сэргийлнэ. ХАА-н бүтээгдэхүүний чанарт огт сөрөг нөлөөгүй. Ургацын хэмжээг 20-45% ба түүнээс дээш нэмэгдүүлнэ. Өсөлтийг дэмжинэ Навч томруулна Жимс томруулна Үйлчлэх механизм: Навчаар дамжуулан тарималд хүргэгдэж  [...]