Showing all 3 results

Фосфор, азот өндөр тунгаар агуулсан хуурай бордоо

Бүтээгдэхүүн

102017 – NPK(S) 15:15:15 – 1000кг

Бүх төрлийн тарималд, хөрсөнд ашиглагдах зохист найрлага бүхий хуурай бордоо

-6%
170,000.00

Азотын өндөр агууламжтай хуурай бордоо