Showing all 6 results

Азот өндөр тунгаар агуулсан органик шингэн хөрсний бордоо

Кали өндөр тунгаар агуулсан органик шингэн хөрсний бордоо

Гумины өндөр агууламжтай шингэн бордоо

Хуурай эрдэс бордоо

102016 – NP 12:52 – 1000кг

Фосфор, азот өндөр тунгаар агуулсан хуурай бордоо

Бүх төрлийн тарималд, хөрсөнд ашиглагдах зохист найрлага бүхий хуурай бордоо

-6%
170,000.00

Азотын өндөр агууламжтай хуурай бордоо