Өвчлөлийг тодорхойлох
Төмс, хүнсний ногооны зохилох өвчин