Showing 1–12 of 44 results

Гол идэвхит бодис нь байгалийн гаралтай ургамлын өсөлтийг дэмждэг органик гормон юм.

Гол идэвхит бодис нь байгалийн гаралтай ургамлын өсөлтийг дэмждэг органик гормон юм.

Гол идэвхит бодис нь байгалийн гаралтай ургамлын өсөлтийг дэмждэг органик гормон юм.

FRUIT-PLUS (ӨСӨЛТ ДЭМЖИГЧ ) Бэлдмэлийн хэлбэр: 40% уусамтгай үрэл  Гибберелик хүчил >39,998%,  Байгалийн гаралтай Брассинолид>0,002% Friut-Plus –ын онцлог: Цэцэглэлтийг удаан хадгалж, жимс суултыг нэмэгдүүлнэ.Жимсийг мэдэгдэхүйц томруулах бөгөөд хурдан муудахаас сэргийлнэ. ХАА-н бүтээгдэхүүний чанарт огт сөрөг нөлөөгүй. Ургацын хэмжээг 20-45% ба түүнээс дээш нэмэгдүүлнэ. Өсөлтийг дэмжинэ Навч томруулна Жимс томруулна Үйлчлэх механизм: Навчаар дамжуулан тарималд хүргэгдэж  [...]

Азот өндөр тунгаар агуулсан органик шингэн хөрсний бордоо

Кали өндөр тунгаар агуулсан органик шингэн хөрсний бордоо

Навчаар тэжээл өгдөг нийлмэл нунтаг бордоо.

Навчаар тэжээл өгдөг нийлмэл нунтаг бордоо

Кальцаар баялаг навчинд цацах тэжээлийн шингэн бордоо

Магни-аар баялаг навчаар тэжээл өгөх нийлмэл нунтаг бордоо

Борын өндөр агууламжтай навчаар тэжээл өгөх шингэн бордоо

Ургамалыг хүйтэн нөхцөлд, хүйтэн цаг агаарт тэсвэртэй болгодог бүтээгдэхүүн.